Zmiany w metalu mi powierzchni

Zmiany w metalu mi powierzchni cięcia Z powodu nagrzewania przy cięciu i szybkiego stygnięcia nawet stale miękkie, a tym bardziej stale o wyższej zawartości węgla (powyżej 0,25%) oraz stale stopowe artują się na krawędzi ciętej. Podgrzewanie metalu podczas cięcia do ok. 3000 zmniejsza szybkość stygnięcia, a tym samym zapobiega w znacznym stopniu utwardzaniu się krawędzi. Wyżarzenie przy- wraca krawędzi poprzednią strukturę i własności; zabieg ten jest niezbędny tylko w przypadkach, gdy twardość i znacznie zmniej- szona ciągliwość metalu na krawędzi mogłyby ujemnie wpłynąć -na pracę części ukształtowanej za pomocą cięcia gazowego.
Odkształcanie się linii cięcia Ogrzewanie, a następnie stygnięcie przedmiotu na linii cięcia wy- wołuje pewnę nieznaczne ruchy metalu, które nie mają znaczenia, gdy palnik prowadzony jest bezpośrednio po przedmiocie ciętym. jeżeli jednak palnik odtwarza tylko ruch krążka po wzorniku lub ruch punktu świetlnego po rysunku, to odkształcanie się blachy pod palnikiem powoduje zniekształcenie linii cięcia. Zapobiega się temu zjawisku przez klinowanie szczeliny w miarę posuwania się palnika. Niezależnie od tego zabiegu ważny jest wybór miejsca, od którego rozpoczyna się cięcie. Punk początkowy i kierunek cię- cia należy tak wybrać, aby odkształcenia były swobodne i powsta- wały w części odpadkowej. [więcej w: , , ]